McKenzie MDT

Het blijkt dat voor 80% van de rug-en nekklachten geen duidelijke oorzaak aan te geven is. Deze a-specifieke rug-en nekklachten kunnen ook behandeld worden met het McKenzie concept.

Tijdens het onderzoek zoekt men naar een relatie tussen bepaalde bewegingen en hun invloed op de klachten. De behandeling is erop gericht om door middel van het uitvoeren van gerichte bewegingen de klachten te beïnvloeden. Doel van deze benaderingswijze is de patiënt onafhankelijk van therapie en therapeut te maken, en de kans op recidieven aanzienlijk te verkleinen. De zelfredzaamheid van de patiënt staat hierbij centraal. De McKenzie therapie is grotendeels “”hands-off”” voor de therapeut. Slechts indien de patiënt het niet meer alleen kan, zal de therapeut gerichte therapeutische technieken gebruiken.”

www.mckenzie.nl