Algemene fysiotherapie

De vergoedingen voor niet chronische fysiotherapie is ondergebracht in de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis voorwaarden.

Bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld na operaties en botbreuken) kunnen in aanmerking komen voor een chronische machtiging. Fysiotherapie is dan vanaf de 21e zitting gedurende een bepaalde tijd volledig vergoed. De eerste 20 zittingen komen bij een chronische machtiging uit de aanvullende verzekering. Als de vergoeding uit die aanvullende verzekering ontoereikend is zijn de kosten tot en met de 20 zitting voor eigen rekening van de patiënt.

Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Raadpleeg hiervoor uw polis voorwaarden.