Acupunctuur

Acupunctuur is een tradiotionele energetische geneeswijze  die zijn oorsprong vindt in China +/- 3000 voor Christus.

Uitgangspunt is de mens als totaalbeeld, lichaam en geest. Men gaat ervan uit dat elkeaandoening berust op, of voorafgegaan wordt aan een  verstoring van het door de Acupunctuur beschreven energetisch systeem. Dit is  voor de acupuncturist het aangrijpingspunt om de aandoening (c.q. de  energetische dysbalans) te verbeteren of te herstellen.

Acupunctuur zet zich niet af tegen de westerse geneeswijzen,  doch wil complementair zijn. Het is dan ook van belang dat uw behandelend arts  (huisarts of specialist) op de hoogte is van het feit dat u met acupunctuur wordt behandeld.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij graag naar de  site van de Nederlandse vereniging voor Acupunctuur waarvan onze acupuncturist  lid is. Aangesloten acupuncturisten worden door nagenoeg alle Zorgverzekeraars vergoed  en middels nascholingen en registratie waarborgen zij kwalitatief goede  acupunctuur.

http://www.acupunctuur.nl

Hier vindt uw ook een lijst van aandoeningen bij welke acupunctuur mogelijk is en zinvol kan zijn.

Acupuncturist in onze praktijk is Dhr. P.A. Willems, opgeleid van  1978 tot 1982 aan de Anglo-Dutch College of acupuncture te Amsterdam en in de  Polikliniek voor Acupunctuur te Haarlem.